NederlandsEnglish

Het zijn van een FPE is een vrije keuze:

Echter kunnen er persoonlijke en/of professionele omstandigheden zijn die invloed hebben op het geven van een oordeel/mening.

Ere titel voor deelnemerschap / Awarding

Het Bestuur van IPA FPE kan op voordracht, personen, overheidsinstellingen en bedrijven die met methodes, techniques of equipment een grote bijdrage leveren in het 'Waarborgen van een Accuraat en Rechtvaardig Opsporingsonderzoek' een onderscheiding toekennen.

Voor meer info klik dan hier

Register of FPIMTE

IC4You2 werkt aan een Register van Forensic Police Investigation Methods, Techniques en Equipment. Dit register zal beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers van IPA FPE, zodat zij een centraal platform krijgen voor Informatie en Uitwisseling. Bedrijven en overheidsinstellingen worden uitgenodigd aan dit registratie mee te werken.
In dit registratieproces krijgen de deelnemers van IPA FPE (Politie/Justitie-keten), de Nationale Forensische Instituten een rol, mogelijk dat er ook nog andere publieke partijen in het Forensisch(e) Opsporingsonderzoek/Wetenschap aansluiten.

Voor meer info klik dan hier


Sponsoren

Wij nodigen bedrijven en overheids-instellingen uit, welke een directe of indirecte relatie hebben met de uitvoering en handhaving in het forensische opsporingsproces. Door dit kenbaar te maken, via steun en/of sponsoring wordt de IPA FPE missie versterkt. Een steunbetuiging is al een mooi signaal, maar ook materiële of financiële bijdragen zijn van harte welkom. Alle steun staat in het teken van de deelnemers van IPA FPE en hun missie.

Voor meer info klik dan hier

Welkom bij IPA FPE

De onafhankelijke beroepsgroep van en voor Forensische Politie/Wetenschap Experts(FE). Wij richten ons op de mogelijkheden in kennis en ervaringen van FE’s werkzaam binnen het opsporingsonderzoek bij en voor de politie. Waarbij de kern ligt in het onderling bevorderen en verspreiden van de toegepaste forensische kennis in het opsporingsonderzoek.

Met IPA FPE de

Independent Professional Association

of

Forensic Police Experts

Met de lijfspreuk

“Efficio Animadverto Rectus Indagtio”

geven de deelnemers van IPA FPE aan dat zij staan voor het “Staan voor en Waarborgen een Accuraat en Rechtvaardig Opsporingsonderzoek”. Met dat uitgangspunt en de ondersteuning van IC4You2 (In het Engels uitgesproken “I see for You too”) als werkorganisatie, kunnen de Forensic Police Experts in een onafhankelijk platform hieraan invulling geven. Samen antwoord te vinden op vragen die de uitoefening van hun professionaliteit bevorderen in het belang van een veiligere samenleving waarvan zij ook deel van uitmaken.

Het onderling bevorderen in een “leer en onderwijs houding” komt de effectiviteit in handelen ten goede. Door samen te werken en te denken in oplossingen in plaats van problemen kunnen stappen voorwaarts worden gezet. Het delen van kennis, daar waar FE’s het niet direct voorhanden hebben, is hier een onderdeel van. Daarnaast draagt het bij aan een groter verantwoordelijkheidsbewustzijn en betere kwaliteit wat de professionaliteit dan weer ten goede komt. De missie van IPA FPE laat zich niet beperken door de landsgrenzen.

Deelnemers van IPA FPE nemen verantwoordelijkheid, omdat ze trots zijn op hun werk en het belang ervan inzien. Door met andere FE’s samen te werken is er balans in de uitgangspunten.

Want hoe staat het met jezelf??? .

  • Weet jij zeker of jij alle kennis bezit als FE?
  • Krijg jij alles wel wat nodig is om je professie uit te voeren?
  • Hoe reageert je omgeving op jouw behoeftes (leiders en managers)?
  • Krijg jij voldoende inzicht in wat je nodig hebt(techniques, equipment, informatie, onderwijs)?
  • Hoe staat het met informatie over de nieuwste en meest recente methodieken en/of techniques?
  • Voldoen de werkruimtes aan de gewenste kwaliteit?
  • Kun je vrijelijk je professionele informatie delen?
  • Kun je discussiëren met mensen van hetzelfde niveau en/of hoger?
  • Kun je communiceren met deskundigen van Nationale Forensische Instituten?

IC4You2 neemt de verantwoordelijkheid op zich om de discussie van expert tot expert, mogelijk te maken.

Het gaat er ook om hoe je iemand kunt bereiken die jouw zaak/situatie/kwestie begrijpt. En welke stappen er nodig zijn om jou je eigen effectiviteit te laten vergroten, als professional maar ook in relatie tot jezelf. IPA FPE draagt bij aan een grotere betrokkenheid van FE’s zodat zij zich (nog) meer bewust worden van het belang van hun werkzaamheden.

Elke dag weer zijn er FE’s die een accuraat en rechtvaardig opsporingsonderzoek willen waarborgen. Veel FE’s zijn tevreden met de huidige situatie maar er is ook een deel die daar minder over te spreken is. IPA FPE is gefocust op FE’s die onderzoeken doen die er toe doen, maar ook daarin het verschil willen maken.

Bij iedere professional is de interactie met jezelf en je omgeving een continu proces, omdat je in je missie wilt slagen. Samen met collega FE’s bij IPA FPE vind je dus steun om het verschil te blijven maken.

Dus maak van je professie een persoonlijke missie en draag bij aan een meer rechtvaardige en veiligere wereld waarin we samen leven. Ben jij er klaar voor om je mede collega’s te helpen, wordt dan deel van de nieuwe generatie van FE’s die naar succes en effectiviteit streven in het forensisch opsporingsonderzoek.

Zet dus die stap en wordt ook deelnemer !

Let wel; je kunt alleen deelnemer worden op basis van introductie. Dus snel op zoek naar een collega die als deelnemer bij IPA FPE staat ingeschreven en vraag hem/haar om jou te introduceren.